Avatar of Nole Kao.
Profile
Posts
5Connections
In
Avatar of the user.

Nole Kao

Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
國立台中技術學院

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Tắt trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Web Designer
  UX Design
  UI Design/ GUI Design
 • Lĩnh vực
  Quản lý quỹ đầu tư
  Thiết kế
 • Kinh nghiệm làm việc
  10-15 năm (6-10 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 1-5 nhân viên
 • Kỹ năng
  Figma
  UI Design
  UX Design
  React.js
  SASS/SCSS
  Design Thinking
  Design System
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Logo of the organization.
Bachelor of Fine Arts (BFA)
商業設計
2004 - 2007