Avatar of oeo.
oeo
Co-founder @ 3drens
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

oeo

Co-founder @ 3drens
#3drens #startup #triathlon
Logo of the organization.
3drens
國立台灣大學

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Master

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

Co-founder

10/2017 - Hiện tại

Học vấn

Master of Business Administration (MBA)
創業創新管理碩士在職專班
2019 - 2022
Engineer’s Degree
資訊工程學系
2008 - 2010