Avatar of PEGGY.
PEGGY
HR Assistant
Profile
Posts
5Connections
In
Avatar of the user.

PEGGY

HR Assistant
哈囉,我是TREVI特雷維科技的HR Peggy! 目前主要負責: *策劃和組織各種員工活動,如聚餐、運動會、職場培訓等,以提高員工參與度和促進員工關係。 *實施培訓計劃,以提升員工技能和知識,並確保他們具備完成工作所需的必要技能。 *與其他部門合作,協助實現公司的目標,促進員工和組織之間的協作和合作關係。 如有合作需求,歡迎與我聯繫~~
Logo of the organization.
TREVI 特雷維科技
Logo of the organization.
銘傳大學MING CHUAN UNIVERSITY

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Tắt trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Đào tạo, phát triển nhân sự
  Nhà tuyển dụng
 • Lĩnh vực
  Trò chơi điện tử
  Phần mềm
 • Kinh nghiệm làm việc
  2-4 năm (2-4 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  Microsoft Office
  PowerPoint
  Word
  Excel
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

HR Assistant

02/2023 - Hiện tại
Taipei City, Taiwan
*策劃和組織各種員工活動,如聚餐、運動會、職場培訓等,以提高員工參與度和促進員工關係。 *實施培訓計劃,以提升員工技能和知識,並確保他們具備完成工作所需的必要技能。 *與其他部門合作,協助實現公司的目標,促進員工和組織之間的協作和合作關係。

HR

12/2020 - 02/2023
2 yrs 3 mos

Học vấn

Logo of the organization.
Bachelor’s Degree
醫學資訊與管理學系
2016 - 2020
Các hoạt động xã hội
系學會