My Portfolio

.UI design 練習

50

.攝影網站 規劃與製作

29

.電商網站 切版練習

17

.身障 x 娛樂 策展企劃

23

.工具型主題app - 覆盤旅人

25

.劉庭瑄 UX+PM 作品集完整版

50
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.