Avatar of 程韋智.
程韋智
技術顧問/雲端架構師
ProfileResume
Posts
9Connections
In
Avatar of the user.

程韋智

技術顧問/雲端架構師
曾任職企業級儲存設備廠商之售前技術顧問並獲2019年度最佳員工。現任職麥達特雲端架構師 1. 經歷 1-1. 熟悉GCP架構, Linux/CLI/Bash腳本, Terraform, Python 1-2. 具大型百貨業/零售業客戶進行GCE/GKE, 網路架構規劃與排除問題排除經驗。 1-3. 產品功能介紹投影片製作,競爭者分析。擔任講師透過線上/實際訪問,進行全英語教育訓練。 1-4. 具5人網頁團隊專案管理經驗,開發產品計算器以簡化業務流程。 2. 專業肯定 2-1. GCP Professional Cloud Architect 2-2. Google Workspace Professional administrator
Logo of the organization.
邁達特數位股份有限公司
Logo of the organization.
國立中興大學
Taipei, 台灣

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
 • Nghề nghiệp
  Project / Product Management
  System Architecture
 • Lĩnh vực
  Hardware
  Phần mềm
  SaaS/ Điện toán đám mây
 • Kinh nghiệm làm việc
  4-6 năm (4-6 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 1-5 nhân viên
 • Kỹ năng
  Word
  Excel
  Linux OS
  Linux Shell
  Linux Administration
  Google Cloud Platform (GCP)
  Terraform
 • Ngôn ngữ
  English
  Chuyên nghiệp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Master

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei, Taiwan
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

雲端架構師

07/2022 - Hiện tại
Taipei City, Taiwan
1. 瞭解客戶上雲技術需求, 構思提案架構, 擬定SOW與時程, 製作與講解提案投影片. 2. 雲端架構建置(GCP, Network, Linux與Terraform)與專案時程管理. 3. 客製化教育訓練投影片. 並於客戶公司進行教育訓練 4. 撰寫程式碼並參與公司內部與客戶開發專案.
Logo of the organization.

售前技術顧問\專案管理

12/2016 - 10/2021
4 yrs 11 mos

Học vấn

Logo of the organization.
Bằng Thạc sĩ
電機系
2014 - 2016

Bằng cấp & Chứng chỉ

Logo of the organization.
Google
Thêm số CCCD: L4Kg6F
Hết hạn vào 04/2025
Logo of the organization.
Google
Thêm số CCCD: UTYu2m
Hết hạn vào 05/2024