Avatar of Peter Grenier New Hampshire.
Peter Grenier New Hampshire
Chief Engineer of the Historic Hawthorne Hotel
ProfilePortfolio
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Peter Grenier New Hampshire

Chief Engineer of the Historic Hawthorne Hotel
. Peter Grenier New Hampshire spent three years there before starting his own business. Peter Grenier New Hampshire built six new homes and restored others. He spent four years refurbishing and developing new homes in Palm Beach-Ft. Lauderdale. In 2011, Peter Grenier New Hampshire started Wicked Good Woodworks, a cabinet and restoration company. He had been CEO for ten years. Peter Grenier New Hampshire sells and installs cabinets, and renovates and builds new homes. He has a 17-year-old son and a 19-year-old daughter.

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  4-6 năm (2-4 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 1-5 nhân viên
 • Ngôn ngữ
  English
  Chuyên nghiệp
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Part-time
  Không quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance
  Freelancer bán thời gian

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.