My Portfolio

Illustrator海报

33

厚涂 & 合成插画

39

Photoshop 节日海报

22

人物设计

16
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.