Avatar of Reall Lin.
Reall Lin
F2E @ Kickscrew 香港商香港球鞋團隊有限公司
Profile
Posts
1Connection
In
Avatar of the user.

Reall Lin

F2E @ Kickscrew 香港商香港球鞋團隊有限公司
Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
Kickscrew 香港商香港球鞋團隊有限公司

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.