Avatar of 林宜瑾(Reverie).
林宜瑾(Reverie)
後端工程師
Profile
Posts
2Connections
In
Avatar of the user.

林宜瑾(Reverie)

後端工程師
- 擁有1.5 年後端開發經驗 - 擅長 php、Laravel、mysql - 對新技術和挑戰充滿熱情,積極參與解決問題和優化流程。
Logo of the organization.
一起資訊有限公司
Logo of the organization.
Tatung University (TTU) 大同大學
台灣桃園

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Tắt trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Back-end Engineer
 • Lĩnh vực
  Phần mềm
 • Kinh nghiệm làm việc
  1-2 năm (1-2 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  Laravel
  PHP
  MySQL
 • Ngôn ngữ
  English
  Sơ cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  後端工程師
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei City, Taiwan
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

後端工程師

10/2021 - 05/2023
1 yr 8 mos
技術支持與問題處理 - 積極處理產品相關問題,有效協助減輕業務部門的負擔。 Cronjob 報表排程功能開發及維護 - 開發並維護報表自動產出系統,有效減少支援量,提高工作效率。 產品新活動模組開發及維護 - 參與約 10 個大小不一的產品活動模組開發,豐富產品功能。 公司內部系統功能開發及維護 - 開發並維護公司內部系統,使非技術人員也能方便地進行操作及設定。

Học vấn

Logo of the organization.
Bachelor of Engineering (BEng)
生物工程
2016 - 2020