Avatar of riri.
riri
front end dev
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

riri

front end dev
Chưa có phần giới thiệu.

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
  Họa sĩ thiết kế nhân vật ...
  Điều dưỡng
  Nhà nghiên cứu công nghệ sinh học
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  Word
  Java
  C#
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Doctor of Medicine (MD)
dbdbd
2000 - 2004
Các hoạt động xã hội
zdvdzvdvdvdvdvdvdzv