Родика АлмажанПрофесор историје
Alibunar, Serbia

My Portfolio

Огледни час

47

Фестивал народних обичаја

51

Дворци Војводине

17

Ревија моде

24

Међународна сарадња

39

Огледни час, 8 разред

16

Такмичења ученика

45

Фестивал ручних радова

38

Стручна екскурзија историја-географија 5-8 раз.

35

Дечији оркестар

29
chat placeholder

Build Your Professional Network

Click icon on the company page or under talent search engine to start the conversation.