My Portfolio

LOGO商標設計-吾顏健康餐 Chef Yen

95

刊物插畫設計-SUNTORY三得利玩美歲月vol.23「運動輕鬆做更好」

63

插畫設計-SUNTORY三得利玩美歲月vol.16「腸道工廠插畫設計」

30

活動紀念口罩設計

23

LOGO商標設計-嚐約Promise Dessert

59

【包裝設計】山下見-靈芝可可飲包裝設計

20

台南府城400年 節慶伴手禮包裝設計

48

台南府城400年 節慶伴手禮包裝設計

18

插畫設計-SUNTORY 三得利玩美歲月vol.19「血管年齡插畫設計」

20

主視覺&IP設計-左營舊市美

37

包裝設計-家樂福小蘇打粉軟包材設計

47

永正生技-漢方醋產品

33

海報插畫設計-舊物盛典復古遊戲機台海報

40

永正生技-漢方醋產品

22

人像周邊設計-「維大力黑人周邊設計」

36
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.