Avatar of Sean.
Sean
Founder
Profile
Posts
1Connection
In
Avatar of the user.

Sean

Founder
台大資管畢 約沛科技 說說記帳 - AI 語音記帳助理 https://appar.ai iOS App Store 下載 https://apps.apple.com/tw/app/%E8%AA%AA%E8%AA%AA%E8%A8%98%E5%B8%B3/id6473291180 約沛科技 https://appar.com.tw
Taipei City, Taiwan

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.