Avatar of Siao.
Siao
Machine Learning Engineer
ProfileResume
Posts
15Connections
In
Avatar of the user.

Siao

Machine Learning Engineer
專業設計量化問題的統計量,有數據模擬、建模、驗證的經驗。 長期研究中文的自然語言處理,近期工作是處理 Real-time bidding 相關的問題。
Logo of the organization.
現觀科技 Groundhog Technologies
國立政治大學
Taipei, 台灣

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Bật trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Data Scientist
  Machine Learning Engineer
  Big Data Engineer
 • Lĩnh vực
  AdTech/ MarTech
  Kỹ thuật số
  CNTT/ Kỹ thuật số
 • Kinh nghiệm làm việc
  4-6 năm (4-6 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 1-5 nhân viên
 • Kỹ năng
  R
  python
  Clickhouse
  Redis
  MongoDB
  ElasticSearch
  GraphQL
  MinIO
  Ubuntu Linux
  RESTful API
  gRPC
  Kubernetes
  Docker
  Container
  Kafka
  SocketIO
  Pytorch/Tensorflow
  Transformers
  HuggingFace 🤗
  Github
  GitLab
  GitLab CI
  C++
  Rust
  NodeJS
  ONNX
  OpenVino
  Golang
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Master

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Không quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei, Taiwan
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

Machine Learning Engineer

10/2020 - Hiện tại
- real-time bidding strategy in digital advertising. - Ad selection, Budget Controller - CTR model inference time speed up 40% - CTR model training time speed up 600% - De-anonymization, Historical Browse

Data analyst

06/2017 - 09/2020
3 yrs 4 mos
- Built a pipeline for web corpus and carried out 62 project reports. - Completed evaluation about of the influence of celebrities on social media. - Predicted votes of candidates

Học vấn

Master of Science (MS)
統計學
2015 - 2017
4.3/5 GPA