Avatar of 陳巧穎.
陳巧穎
明尼蘇達大學-人力資源研究生
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

陳巧穎

明尼蘇達大學-人力資源研究生
Chưa có phần giới thiệu.
Logo of the organization.
KPMG安侯建業聯合會計師事務所
Logo of the organization.
University of Minnesota, Carlson School of Management

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đang học tập
 • Nghề nghiệp
  Nhà tuyển dụng
  Đào tạo, phát triển nhân sự
  Đánh giá hiệu suất
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  Dưới 1 năm (Dưới 1 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  Word
  PowerPoint
  Excel
  Microsoft Office
 • Ngôn ngữ
  English
  Chuyên nghiệp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Master

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Intern
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Intern
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taiwan
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

審計人員

01/2021 - 02/2021
2 mos
Taipei City, Taiwan
• 通過優化和簡化記錄系統,改善和重構了500多條借貸記錄 • 通過細心注意細節和持續檢查工作以確保100%客戶滿意度,避免了災難性的會計錯誤 • 準備了15多家公司的財務報表、納稅申報和審計報告

Học vấn

Logo of the organization.
Bằng Thạc sĩ khoa học tự nhiên (MS)
Human Resources and Industrial Relations
2022 - 2024
4/4 GPA
Logo of the organization.
Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BBA)
會計暨資訊科技
2017 - 2021
3.9/4 GPA
Các hoạt động xã hội
理財研究社 教學長,2019年9月-2020年6月 • 每週給20多名中正大學學生上課,幫助他們獲得更多的金融和財務管理知識 • 根據學生的學習風格,制定3種不同的信息來滿足學生的需要,解決學生的弱點 • 舉辦了3場以上的虛擬投資比賽,讓學生靈活應用所學知識 • 通過10多份問卷和Google表單評估學生的進展情況並進行調整
Mô tả
全國大專運動會頒獎典禮小組 2019年9月至2020年6月 規劃頒獎流程、安排桌椅、食物和裝飾,確保整個活動順利進行 補充不足的用品以滿足參賽者在頒獎典禮期間的需求。