My Portfolio

SPA 部落格

28

Podcast 線上串流服務平台

30

台灣即時天氣查詢(PWA 功能)

41

Todo List

30
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.