Avatar of Thanh Long Lư.
Thanh Long Lư
Music Producer
ProfileResume
Posts
0Connections
Print
Avatar of the user.

Thanh Long Lư

Music Producer
Tôi đang tìm kiếm cơ hội làm việc trong lĩnh vực âm nhạc, nơi tôi có thể áp dụng kinh nghiệm sản xuất âm nhạc của mình để đóng góp cho dự án sáng tạo.
Synchronize
Logo of the organization.
Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

Professional Background

  • Current status
  • Profession
    Other
  • Fields
    Music
  • Work experience
    Less than 1 year (4-6 years relevant)
  • Management
    I've had experience in managing 1-5 people
  • Skills
    Creativity
    Leadership
    Thích Nghi
    Giao Tiếp
    Sáng Tạo
    Sản Xuất
    Microsoft Office
  • Languages
    English
    Intermediate
  • Highest level of education

Job search preferences

  • Desired job type
    Part-time
    Interested in working remotely
  • Desired positions
    Music Producer
  • Desired work locations
  • Freelance
    Part-time freelancer

Work Experience

Music Producer

Aug 2022 - Present
Phụ trách sản xuất âm nhạc, hòa âm, phối khí.

Music Producer

Mar 2021 - Present
Sản xuất âm nhạc, hòa âm phối khí, thu âm, mix & master.

Education

Logo of the organization.
Bachelor’s Degree
Kinh tế đầu tư
2020 - 2024

Licenses & Certifications

No content as of now.