My Portfolio

2013 首家台灣LED製造商申請美國節能標章

42

自由工作者_2019 電視街訪、2018 部落客文章

47

2017 籌畫拍攝台北美食展推廣影片

40
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.