Avatar of Timothy Martinez DMD.
Timothy Martinez DMD
Dental Director
ProfilePortfolio
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Timothy Martinez DMD

Dental Director
Dr Martinez has a long and distinguished career in dentistry, having owned and operated two private dental offices on the Massachusetts peninsula of Cape Cod. Both offices sought to serve Medicaid and commercial dental plan patients from 2000 until 2009. In addition, he is a graduate of the illustrious Harvard School of Dental Medicine, where he has also since served as a faculty member. He graduated from the Harvard School of Dental Medicine in 1986 with a fifth-year concentration in Health Care Administration.
Commonwealth of Massachusetts
Harvard School of Dental Medicine
San Diego, California, USA

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  6-10 năm (6-10 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 5-10 nhân viên
 • Kỹ năng
  Word
  PowerPoint
  Competent
  Microsoft Office
 • Ngôn ngữ
  English
  Bản địa hoặc song ngữ
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Không quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Dental Medicaid Director

02/2006 - Hiện tại
San Diego, CA, USA

Học vấn

Bằng cử nhân
1984 - 1986