Avatar of Tina Lee.
CakeResume Premium Badge
Tina Lee
Senior Consultant
ProfileResume
Posts
26,460Connections
In
Avatar of the user.

Tina Lee

CakeResume Premium Badge
Senior Consultant
✨專長領域:科技業(軟體/軟硬整合)/數位轉型之中高階主管/資深工程師/架構師。 職位包含後端/ 維運/ 機器學習/ IT等職位招募。 💎經驗:近9年中高階獵頭招募經驗,曾經橫跨職能包含研發/商務/後勤Back Office等。多元的跨產業與職能招募經驗,能迅速了解客戶轉型或找尋高階人才的痛點,並精準找到能適應組織文化的人才,幫助組織長期發展。 🚀成績: +接觸超過上千位軟體業人才。 +2.5年內成功媒合30 位以上資深RD人才(年薪$2M- 8M) Recruitment for Software Managers/Engineers, Developers especially in Back-end, Machine learning, Data, related positions. Feel free to contact with me if you're open for job discussion :) Line Me-->ID:cakeresumetina
Logo of the organization.
CakeResume
National Central University
Taipei City, Taiwan

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Tắt trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Nhà tuyển dụng
  Headhunter
  Tư vấn Nhân sự
 • Lĩnh vực
  Phần mềm
 • Kinh nghiệm làm việc
  6-10 năm (6-10 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  Career Consulting
  Recruitment
  Strategic Sourcing
  Communication
 • Ngôn ngữ
  English
  Thông thạo
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Không quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  HR, Consultant, Recruiter
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

Senior Recruitment Consultant

02/2019 - Hiện tại
Recruiting for Software Engineers, Developers /Managers especially in Back-end.
Logo of the organization.

Consultant, Experis

03/2015 - 02/2019
4 yrs 0 mos
Consultant, Experis, Jan 2016 ~ Feb 2019 Researcher, Experis, Mar 2015 ~ Dec 2015 Executive research service for back office positions from Middle to High level. 1. Talent Acquisition project delivery(positions related back office such as HR, FA, Legal, supply chain..etc.) 2. Business Development 3. Account Management 4. Client relationship management 5. Recruitment Project support : Corning Incorporated IDL recruitment(Engineer, back office, RD, procurement ,Marketing ,IT function).
Logo of the organization.

Secretary, Marketing Function

06/2012 - 02/2014
1 yr 9 mos

Học vấn

Bachelor of Business Administration (BBA)
Finance
2007 - 2011