Avatar of Will Huang.
Will Huang
Team Leader
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Will Huang

Team Leader
Chưa có phần giới thiệu.
台灣

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
  Software Engineer
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  C++
 • Ngôn ngữ
  Chinese
  Chuyên nghiệp
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.