Avatar of 蔡妤姿.
蔡妤姿
專任助理 @ 國立台南大學 數位學習科技學系
ProfileResume
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

蔡妤姿

專任助理 @ 國立台南大學 數位學習科技學系
123
國立台南大學 數位學習科技學系
國立高雄大學
Taiwan, 台灣

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
  Project / Product Management
 • Lĩnh vực
  Mạng máy tính
 • Kinh nghiệm làm việc
  4-6 năm
 • Kinh nghiệm quản lý
 • Kỹ năng
  Word
  PowerPoint
  Excel
  Google Drive
  Photoshop
  Illustrator
  Scratch
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  程式設計、專案助理
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Tainan, East District, Tainan City, Taiwan
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

專任助理

08/2014 - Hiện tại

Học vấn

Bachelor of Business Administration (BBA)
資訊管理
2008 - 2012