Avatar of Xây dựng.
Xây dựng
Xây dựng
Profile
Posts
0Connections
Print
Avatar of the user.

Xây dựng

Xây dựng
Thông tin chính thống hoạt động, chỉ đạo của Bộ Xây dựng về quy hoạch xây dựng, kiến trúc; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật; thị trường bất động sản có tại website xây dựng của chúng tôi Địa chỉ : TPHCM. Việt Nam https://xaydung.info.vn/ https://twitter.com/xaydunginfovn99 https://www.pinterest.com/xaydunginfovn99/ https://www.tumblr.com/xaydunginfovn99 https://www.twitch.tv/xaydunginfovn99 https://www.youtube.com/@xaydunginfovn99/about https://www.blogger.com/profile/02768042362256488463
Ho Chi Minh City, Vietnam

Professional Background

  • Current status
  • Profession
  • Fields
  • Work experience
  • Management
  • Highest level of education

Job search preferences

  • Desired job type
  • Desired positions
  • Desired work locations
  • Freelance

Work Experience

No content as of now.

Education

No content as of now.