Avatar of Jiang.
Profile
Posts
4Connections
In
Avatar of the user.

Jiang

Operations Specialist at AppWorks School ( We're Hiring! ) https://school.appworks.tw/join-our-team/ - AppWorks School 自 2016 年以來,持續透過免費、實作導向式的全日制訓練,培訓業界最需要的軟體工程師,同時幫助積極熱情的台灣年輕人轉職。 四年來,AppWorks School 已畢業 402 位學員、90% 成功拿到工程師工作,是台灣新時代教育機構的領頭羊。如果你對人才培育有熱情、有想法,想要翻轉教育、實踐理想,歡迎你加入我們! 📢 📢 We are hiring !!! • Front-End Class Instructor • Back-End Class Instructor

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.