My Portfolio

LTL法國海洋深層水系列面膜 包裝設計

40

L.A.B.:2018成大雙²年展-科技與藝術

43

新楹資訊 品牌設計

51

GONNA共樂遊 系列菜單設計

42

打開台北 ‧ 打開雄獅

50
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.