Avatar of the user.

黃大祐

交大 資訊管理與財務金融 輔資訊工程 交大 電機工程研究所 Data Analyst/ Software Engineer
Vui lòng Đăng ký hoặc Đăng nhập để xem thêm thông tin về 黃大祐.