Zdravka Majkicteacher
Vrbas, Serbia

My Portfolio

Prezentacija Digitalnih udžbenika

50

Ogledni interdisciplinarni čas-Papirnati brodovi

51

Ugledni čas u Web alatu Educa play

25

Sajam obrazovanja

31

Ogledni čas

33

Digitalni čas

43

Pružanje prve pomoći

36

ZUOV pohvala

23

Ugledni čas

43
chat placeholder

Build Your Professional Network

Click icon on the company page or under talent search engine to start the conversation.