Avatar of 吳齊鈞.
吳齊鈞
Java 資深工程師
ProfileResume
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

吳齊鈞

Java 資深工程師
本身為機電系出身,大學畢業後,當兵期間思考未來方向,鑑於需要提升自我價值與對於軟體有學習熱忱,因此於2017年退伍後毅然決然至聯城學習 Java,期間培養了扎實的基礎Java概念。 於工作時就培養了良好的寫Code習慣,至今約6年的開發經驗。
Logo of the organization.
作品科技有限公司
華梵大學
台灣基隆

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Tắt trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
  Back-end Engineer
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ cung cấp thông tin
  Phần mềm
 • Kinh nghiệm làm việc
  4-6 năm (4-6 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  mysql
  java
  KAFKA
  RESTful API
  Spring Boot
  Spring Cloud OpenFeign
  spring cloud eureka
  spring cloud config
 • Ngôn ngữ
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
  English
  Sơ cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  JAVA軟體工程師
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taipei, Taiwan
  Keelung City, Taiwan
  New Taipei City, Taiwan
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

JAVA軟體工程師

08/2020 - Hiện tại
開發新專案mitrade affiliate :以Spring Framework開發給予推廣者獎勵,CPA分潤模式業務邏輯實作。 重構系統功能:提升可維護性和可閱讀性,撰寫test case、文件等。 實行TDD開發模式:新開發之功能都以此模式撰寫,增加提升可維護性和可閱讀性,避免他人維護重構修改邏輯時出錯。 crm後台系統新增商品功能:讓風控人員可以手動添加商品,達成技術人員不用手動添加商品及服務不用重啟的目的。 使用kafka消息傳遞,建立kafka exception retry流程,解決統計資料重複消費與服務出問題時資料遺失。 專案維護:處理鑫匯寶貴金屬平台Bug回報,修復系統中的程式與資料錯誤等。

Học vấn

Bachelor of Engineering (BEng)
機電工程
2012 - 2016