Jgfwzqdatsfzo4htstuv

Mirjana Mihailović

                

Diplomirani etnomuzikolog zaposlena kao nastavnik harmonike  •  Beograd, RS  •  [email protected]

Nastavnik sam harmonike sa 30-godišnjim iskustvom. Poslednjih 15 godina intenzivno radim i sa slepim učenicima, podstičući ih na primenu asistivnih tehnologija. Bavim se kreiranjem novih digitalnih resursa (digitalna biblioteka Brajev oblak brajevoblak.locloudhosting.net) i softverskih rešenja za adaptaciju udžbenika u formate prilagođene za učenike sa invaliditetom. Na Brajevo pismo sam adaptirala više stotina udžbenika za osnovnu i srednju školu i autor sam softvera lexPad za učenike sa disleksijom. Želim da svakom detetu sa kojim radim pomognem da otkrije u čemu je najbolje.

Obrazovanje

Fakultet muzičke umetnosti Beograd, Master’s Degree, Etnomuzikologija, 1985 ~ 1991

diplomirani muzičar - etnomuzikolog


Srednja muzička škola "Stanković", Beograd, High School Diploma, Harmonika, 1981 ~ 1985

instrumentalista - harmonikaš

.

Lična i profesionalna filosofija

Bogatstvo u različitosti 

 Obrazovanje nije samo proces usvajanja znanja već značajno utiče na razvoj ličnosti i socijalnu interakciju svakog pojedinca sa zajednicom. Kako je rano detinjstvo ključno razdoblje u sticanju budućih znanja i veština ono je jednako značajno za shvatanje i prihvatanje pojma različitosti. Roditelji, vaspitači i nastavnici mogu sopstvenim ponašanjem da utiču na stvaranje atmosfere za ravnopravan tretman svih osetljivih grupa. To je svakako jedan od preduslova za otklanjanje različitih vidova diskriminacije u obrazovanju koje se može posmatrati sa tri aspekta: uključivanje svih pojedinaca u obrazovni proces, stvaranje ravnopravnih tehničkih, obrazovnih i kadrovskih uslova i iskorenjivanje zanemarivanja. 

Radeći sa učenicima sa invaliditetom počela sam da bolje uočavam individualnost svakog svog učenika i, nadam se, postala bolji nastavnik svima njima.

Profile 04 00@2x

Radno iskustvo

Muzička škola "Kosta Manojlović" Zemun, Nastavnik harmonike, Avgust 2015 ~ Present

Muzička škola "Kosta Manojlović", Zemun, direktor škole, Sep 2014 - jul 2015

Muzička škola "Kosta Manojlović" Zemun, Nastavnik harmonike, Sep1989 ~ avgust 2014

Muzička škola "Kosta Manojlović", Zemun, Notograf za Brajevo pismo, May 2005 ~ avgust 2014

Adaptacija i štampa na Brajevom pismu muzičkih udžbenika za osnovnu i srednju muzičku školu.

Muzička škola "Davorin Jenko" Beograd, Nastavnik harmonike, Sep 1988 ~ Jul 1989

Muzička škola "Vladimir Đorđević" Beograd, Nastavnik harmonike, Sep 1987 ~ Aug 1988

Muzička škola "Davorin Jenko" Beograd, Nastavnik harmonike, Feb 1987 ~ Jul 1987

Druga angažovanja

Freelance, Priređjivač knjiga na Brajevo pismo, Sep 2015 ~ Present

Koordinator tima od 13 stručnjaka iz različitih oblasti (matematika, fizika, srpski, engleski, nemački i italijanski jezik, biologija, hemija, društvene nauke, defektolog i muzički pedagog) za adaptaciju i štampu udžbenika za osnovnu školu na Brajevo pismo za izdavačke kuće Klett, Logos, Freska, Zavod za udžbenike, Eduka, Bigz i Vulkan.

Udruženje za podršku inkluziji manjinskih grupa "Inkluzivna mreža", Osnivač i koordinator udruženja "Inkluzivna mreža", Mar 2012 ~ Present

Udruženje je osnovano sa cijem da pruži podršku inkluziji osoba sa invaliditetom, pre svega u oblasti obrazovanja i kulture. Sa tim ciljem uspešno je realizovano niz projekata.
https://inkluzivna-mreza.org/

Sindikat Nezavisnost muzičke škole "Kosta Manojlović", Zemun, Glavni poverenik sindikalne organizacije, May 2005 ~ Jun 2014

Glavni poverenik sindikalne organizacije u školi i član Glavnog odbora Sindikata "Nezavisnot"

Veštine


IT veštine

 • MS Office paket, srednji nivo
 • Programi za obradu teksta za Brajevo pismo: Duxburry Braille Translator, Euler, napredni nivo
 • Programi za obradu taktilnih fotografija: Tactile View, El Pics, napredni nivo
 • Programi za obradu nota: Sibelius, Music Score, osnovni nivo


Jezici

 • Engleski B1
 • Nemački A1

Timski rad

 • Rukovodilac Tima za inkluziju 2009 - 2015 
 • Član Tima za izradu Razvojnog plana škole 2008 - 2015


Liderstvo

 • Glavni poverenik sindikalne organizacije u školi 2005 - 2014. Izuzetno zalaganje u obezbeđivanju ostvarivanjua prava zaposlenih u saradnji sa rukovodstvom škole
 • Direktor škole šk 2014 - 2015. Tokom ove školske godine škola je u rangiranju muzičkih škola Srbije prvi put od svog postojanja zauzela apsolutno prvo mesto na svim takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete.

Inicijative

 • Koautor i realizator projekata kojima je škola unapredila uslove za inkluzivno obrazovanje slepih učenika nabavkom skupocene opreme za štampanje na Brajevom pismu (projekat "Ruke koje vide", projekti Fonda za otvoreno društvo i DILS projekat Ministarstva prosvete)


Inovacije

 • Stvaranje digitalne Brajeve biblioteke "Brajev oblak" , otvorenog resursa za povećanje dostupnosti literature na Brajevom pismu
 • Kreiranje softvera lexPad namenjenog učenicima sa disleksijom za adaptiranje udžbenika u elektronskom formatu 

Naziv projekta: Koncert u mraku "U svetlosti tame"

Autor: Mirjana Mihailović

Nosilac projekta: Udruženje Inkluzivna mreža 

Donator: Ministarstvo kulture

Cilj: Aktivno učešće slepih osoba kao interpretatora i edukatora; Senzibilisanje publike i šire društvene zajednice

Period realizacije: 2017.

Paragraph image 00 00@2x

Naziv projekta: Čitaj vizuelno

Autor: Mirjana Mihailović  

Nosilac projekta: Udruženje Inkluzivna mreža 

Donator: Telenor fondacija

Cilj: Kreiranje softvera za disleksiju LexPad

Period realizacije: 2017.

Paragraph image 00 00@2x

Naziv projekta: Razvijanje servisa "Brajev oblak" u osnovnim i srednjim školama u Srbiji

Autor: Mirjana Mihailović 
Nosilac projekta: Udruženje Inkluzivna mreža 
Donator: Ministarstvo prosvete
Cilj: Opremanje škola softverima za pripremu za štampu na Brajevom pipsmu, obuka nastavnika
Period realizacije: 2017.
Paragraph image 00 00@2x

Naziv projekta: Izrada udžbenika na Brajevom pismu za slepu decu u srpskim školama u dijaspori

Autor: Mirjana Mihailović 

Nosilac projekta: Udruženje Inkluzivna mreža 

Donator: Uprava za dijasporu Ministarstva inostranih poslova

Cilj: Štampanje udžbenika Zavoda za udžbenike na Brajevom pismu i distribucija u četiri srpske škole u dijaspori (Čikago, Pariz, Hamburg, Frankfurt)

Period realizacije: 2017.

Paragraph image 00 00@2x

Naziv projekta: Osnaživanje korisnika za upotrebu servisa "Digitalna Brajeva biblioteka u oblaku"

Autor: Mirjana Mihailović
Nosilac projekta: Udruženje Inkluzivna mreža
Donator: Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda
Cilj: Obuka korisnika za pripremu i štampu na Brajevom pismu, štampanje novih udžbenika i povezivanje institucija u kulturi i obrazovanju
Period realizacije: 2016.
Paragraph image 00 00@2x

Naziv projekta: Muzička edukacija bez barijera

Koautor: Mirjana Mihailović
Nosilac projekta: MŠ "K. Manojlović"
Donator: Fond za otvoreno društvo

Cilj: Muzičko opismenjavanje slepih učenika i štampanje udžbenika na Brajevom pismu

Period realizacije: 2008-2009


Naziv projekta: Od muzičke edukacije do integracije

Koautor: Mirjana Mihailović 

Nosilac projekta: MŠ "K. Manojlović" 

Donator: Fond za otvoreno društvo 

Cilj: Štampanje i distribucija udžbenika na Brajevom pismu za učenike muzičkih škola u Srbiji

Period realizacije: 2009-2010

.


Naziv projekta: Muzikom u inkluziju

Koautor: Mirjana Mihailović 

Nosilac projekta: MŠ "K. Manojlović" Donator: Ministarstvo prosvete, DILS  Cilj: Obuka nastavnika za rad sa slepim učenicima , izrada Priručnika za nastavnike i Muzičkog bukvara za učenike, promocija postignuća slepih učenika

Period realizacije: 2010-2011


Naziv projekta: Od slova do nota i pokreta

Koautor: Mirjana Mihailović
Nosilac projekta: Udruženje Inkluzivna mreža
Donator: Sekretarijat za kulturu grada Beograda

Cilj: Inkluzivne muzičke radionice, štampanje udžbenika na Brajevom pismu

Period realizacije: 2012.


Naziv projekta: Digitalna Brajeva biblioteka na Cloud platformi

Autor: Mirjana Mihailović 

Nosilac projekta: Udruženje Inkluzivna mreža 

Donatori: Ministarstvo kulture i Ministarstvo telekomunikacija 

Cilj: Pravljenje digitalne bibiloteke Brajev oblak

Period realizacije: 2016.

.


Naziv projekta: Dostupnošću literature do istinske inkluzije

Autor: Mirjana Mihailović 

Nosilac projekta: Udruženje Inkluzivna mreža 

Donator: Sekretarijat za kulturu grada Beograda

Cilj: Štampanje muzičkih udžbenika za univerzitetski nivo obrazovanja

period realizacije: 2016.

Konferencije 
Paragraph image 01 00@2x

Konferencija "Nove tehnologije u obrazovanju"

British council, Beograd 2018. 

Oblik učestvovanja: izlaganje 

Tema: Softver za disleksiju lexPad

Paragraph image 01 00@2x

Konferencija "Nove tehnologije u obrazovanju"

British council, Beograd 2017.

Oblik učestvovanja: izlaganje

Tema: Digitalna biblioteka "Brajev oblak"

Paragraph image 01 00@2x

Belgrade Ignite "Moje društvo voli razlike"

Organizacija: UG Srbija u pokretu, 2015.
Oblik učestvovanja: izlaganje 
Tema: Inkluzija

Profesorska konferencija "Muzika i inkluzija"

Sremski Karlovci, 2012.

Oblik učestvovanja: izlaganje

Tema: Muzičko obrazovanje učenika sa oštećenim vidom

Obrazovni program "Prepoznaj, uključi se, deluj!"

Beogradska otvorena škola, 2013.

Oblik učestvovanja: učesnik

Predstavljanje softvera lexPad

Predstavljanje softvera za disleksiju lexPad na Kopernikus televiziji 08.12.2017.

Nagrade

Nagrada grada Beograda za projekat Digitalna Brajeva biblioteka u oblaku, kao najbolji projekat koji je podržao Sekretarijat za socijalnu zaštitu 2016. godine.

Paragraph image 04 00@2x
Paragraph image 04 01@2x

Realizacija seminara i obuka

 • Obuka nastavnika za korišćenje specijalnih softvera za Brajevo pismo - Filološka gimnazija, Beograd, 2017.
 • Obuka nastavnika za korišćenje specijalnih softvera za Brajevo pismo - Muzička škola "Isidor Bajić" Novi Sad, 2017 .
 • Obuka nastavnika za korišćenje specijalnih softvera za Brajevo pismo - Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, 2016.
 • Koautor seminara Inkluzivno muzičko obrazovanje dece sa oštećenim vidom, 2010, ZUOV, Kat. broj 734


Stručno usavršavanje - stručni skupovi

2020.

 • OKC Konferencija Onlajn didaktika - 8 sati

2018.

 • Stručni skup Nove tehnologije u obrazovanju, British Council - 3 boda

2017.

 • Stručni skup Nove tehnologije u obrazovanju, British Coincil - 3 boda 
 • Stručni skup Savremene tendencije u nastavi harmonike, Eufonija - 3 boda

2013.

 • Special Educational Needs Conference: Challenges and solutions, British Council - 1 bod

2011.

 • Škola po meri svakog deteta, Stručna tribina učitelja, KB 611 - 3 sata

Stručno usavršavanje - seminari


2021.

 •  Video lekcije - nstavno sredstvo savremenog obrazovanja, OKC, 37 sati

2020.

 • E-portfolio  instrument za napredovanje i saradnju, OKC, KB 627 - 32 sata

2019.

 • Muzika uz pomoć računara, OKC, KB 948 - 32 sata Osnove računarske pismenosti, OKC - 22 sata

2018.

 • Kreiranje i moderacija obuka, OKC, KB 632 - 32 sata

2017.

 • Nastava u oblaku, OKC, KB 498 - 32 sata

2013.

 • Upravljanje stresom dece, roditelja i nastavnika, MPN - 16 sati

2012.

 • Blog, twitter i facebook u nastavi, OKC KB 468 - 24 sata
 • Mobing u prosveti - 8 sati

2011.

 • Koncentracija na delu, KB 851 - 16 sati 
 • Motivacija za učenje i psihološki principi učenja, MPN - 16 sati 
 • Harmonika - osnovna tonsko-tehnička postavka i njen značaj za dalji razvoj učenika, KB 403 - 8 sati 
 • Inkluzivno obrazovanje - Planiranje i izrada IOP-a, MPN - 16 sati 
 • Inkluzivno obrazovanje - Praćenje, vrednovanje i revizija IOP-a, MPN - 8 sati 
 • Inkluzivno obrazovanje - Strategije i postupci prilagođavanja nastave za decu sa smetnjama u razvoju i darovitu decu, MPN - 16 sati 
 • Asertivnost - alternativa nasilju, KB 446 - 8 sati

2010.

 • Igra u pedagogiji scenskih umetnosti, Pedagoški forum scenskih umetnosti, KB 326 - 8 sati 
 • Artikulacija - tradicionalno i novo - praktična primena u intonaciji, KB 485 - 16 sati

2009.

 • Takmičenja za harmoniku, KB 357 - 16 sati 
 • Od percepcije do interpretacije muzike - Pedagoški forum scenskih umetnosti, KB 514 - 8 sati 
 • Muzički softver Sibelius - novi trendovi i metode u kreativnom muzičkom obrazovanju i pedagoškoj praksi, KB 500 - 8 sati 
 • Samovrednovanje u muzičkim/baletskim školama, MPB - 24 sata

2008.

 • ADD/ADHD - Deficit pažnje i hiperaktivnost kod dece, KB 341 - 7 sati 
 • Primena savremene računarske tehnike u kreativnom muzičkom obrazovanju, KB 362 - 24 sata 
 • Savremene tendencije u violinskoj pedagogiji, KB 360 - 24 sata

Objavljeni radovi

Uloga Brajice u muzičkom obrazovanju, koautor, zvučni časopis Saveza slepih Srbije "Mozaik", Beograd 2013.

Inkluzivno muzičko obrazovanje dece oštećenog vida, koautor, Zbornik radova 13. Pedagoškog foruma scenskih umetnosti, Beograd 2012.

Interkulturalno obrazovanje - put ka stvaranju antidiskriminatornog društva, koautor, Zaštita ravnopravnosti i promovisanje jednakosti građana, Zbornik radova Ministarstva rada i socijalne zaštite, EU, UNDP, Beograd 2010.

Članstvo u organizacijama


 • Udruženje muzičkih i baletskih pedagoga Srbije

Nagrade učenika

2014. Meh Fest Petaković Ivana 1.r. I nagrada; Stefanović Nikola 3.r. II nagrada;Takmičenje u Pančevu Petaković I.1.r. I nag.
2012. Akordeon Art, Ist. Sarajevo Končarević Marko III sr.; I nagrada Pantic Stefan II sr. II nagrada;
2011. Takmičenje u Loznici Končarević M. 3. sr. I nagarada; Pantić Stefan 2. sr. II nagrada; Takmičenje u Aranđelovcu Končarević M. 3. sr. II nagrada; Pantić Stefan 2. sr. II nagrada; Akordeon Art Ist. Sarajevo Končarevic M. 3. sr. I nagrada;  Pantić Stefan 2. sr. II nagrada; Takmicenje u Pančevu Janković Željan 4. r. I nagrada; Međunarodno takmičenje „Ohridski biseri“, dvoetapno, kat. C Končarević M. 3. sr. III nagrada;
2010. Takmičenje u Loznici Pantić Stefan 1. sr. I nagrada Končarević M. 3. sr. I nagrada;  Republičko takmičenje Pantić Stefan 1. sr. III nagrada,  Končarević M. 3. sr. I nagrada; Prvo internacionalno takmičenje Harmonike u Ist. Sarajevu Končarević M. 3. sr. I nagrada; Takmičenje u Pančevu Džepina Nenad 2. r. II nagrada; Janković Željan 3. r. I nagrada;
2009. Međ. Takmičenje, Pula Končarević M. 2. sr. I nagrada Kat. C dvoetapno 
2008. Akordeon fest, Beograd Končarević M. 1. sr. I nagrada;  Republičko takmičenje Končarević M. 1. sr. I nagrada;  Međ. Takmičenje, Pula Končarevic M. 1. sr. I nagrada;
2007. Dani harmonike, Smederevo Končarević M. 6. r. I nagrada;
2006. Zvezdane staze, Kragujevac Končarević M. 5. r. I nagrada;   Akordeon fest, Beograd Končarević M. 5. r. II nagrada;  Republičko takmičenje Končarević Marko 5. r. II nagrada;
2005. Dani harmonike, Smederevo Končarević Marko 5. r. I nagrada
2004. Akordeon fest Vučković Konačerević Marko 4. r. II nagrada;  Republičko takmičenje Konačarević Marko 4. r. II nagrada;  Pržić Miloš 6. r. II nagrada; Barbul Đorđe 4. r. III nagrada; Loznica, Vuk Karadžić Končarević M. 4. r. I nagrada, Pržić Miloš 6. r. II nagrada;
2003. Dani harmonike, Smederevo Končarević M. 3. r. II nagrada, Barbul Đorđe 2. r. III nagrada;
2002. Dani harmonike, Smederevo Končarević M. 2. r. III nagrada;
1994. Republičko takmičenje Zdravković Branislav 6. r. II nagrada,  Takmičenje „P. Konjović“ Zdravković Branislav 5. r. II nagrada 
1992. Republičko takmičenje Zdravković Branislav 4. r. III nagrada   
Powered by CakeResumePowered by CakeResume