Jddmtsfu2pfhmgstf1xb

Lin Fang

您好,我畢業於僑光科技大學。
希望能夠成為貴公司的助力!


行政人員
城市,TW
[email protected]

Profile 05 00@2x

Lin Fang

您好,我畢業於僑光科技大學。
希望能夠成為貴公司的助力!

行政人員
城市,TW
[email protected]

工作經歷

創安生醫股份有限公司, 總務人員, Oct 2019 ~ Jul 2020

協助整理公司必要文件、製作財務報表、協助開立發票與聯絡會計師

高鼎國際人力資源顧問公司, 行政秘書, May 2017 ~ Sep 2019

協助外籍勞工辦理重新再入國與離境驗證相關文書

捷鑫貿易有限公司, 倉管人員, Dec 2015 ~ Feb 2017

進行國外名牌包進貨與協助網路拍賣的包裝出貨

誠品書店新光三越店, 門市工讀生, Mar 2014 ~ Dec 2015

門市整理與販賣、協助後台倉庫進退貨

工讀生, 弘軒書局, Jul 2007 ~ Dec 2011

整理書局環境、上架、出貨與門市販賣服務

學歷

東京外語學校, 其他, 日本語, 2012 ~ 2013

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam porttitor dapibus ipsum ut efficitur. Aliquam feugiat nec sem dapibus blandit.

僑光科技大學, 其他, 資訊科技系, 2007 ~ 2011

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam porttitor dapibus ipsum ut efficitur. Aliquam feugiat nec sem dapibus blandit.

Powered by CakeResumePowered by CakeResume