Logo of Ho Chi Minh Open University.
Ho Chi Minh Open University
This listing was automatically created by CakeResume. This listing is not currently maintained by, endorsed by or affiliated with Ho Chi Minh Open University
People
Avatar of Vương Thị Bảo Ngọc.
Intern, Recruitment - People Team
CTCP Vua Nem
Talent Acquisition Intern
2022
Avatar of Nguyen Anh Thu.
Management Trainee
Avatar of Lê Hoàng Trân.
Avatar of Quang Minh.
CTV Event Coordinator
ISMART EDUCATION
CTV Event Coordinator
2022
Avatar of Đặng Thị Thu Hạ.
Avatar of Đỗ Huỳnh Gia Bảo.
Appvity
Developer
2019 ~ Present
Avatar of Bùi Thị Thùy Trang.
Trợ lý kinh doanh
Tủ áo ngày xưa
Nhân viên quản lý kho
2021 ~ 2022
Avatar of NEW88 |Đăng Ký New88| Link Vào New88 Mới Nhất.
NEW88 |Đăng Ký New88| Link Vào New88 Mới Nhất
NEW88 |Đăng Ký New88| Link Vào New88 Mới Nhất
NEW88 |Đăng Ký New88| Link Vào New88 Mới Nhất
2018 ~ Present