Парк науке ЦСУ Шабац

Сваку школску годину са својим ученицима почињем одласком у Парк науке који се налази у склопу ЦСУ Шабац. Ово им је одлична мотивација.
Published: July 30, 2020
More from Branka Teodorčević
Радионица "Мали истраживачи"
Радионица "Настава у природи"
chat placeholder

Build Your Professional Network

Click icon on the company page or under talent search engine to start the conversation.