13TH小紅人夜燈

By廖祥廷
製造技術員
Auto Cad繪圖設計,使用雷射雕刻機製作
廖祥廷
Published: August 08, 2020
雷射切割
AutoCAD
More from 廖祥廷
AutoCAD繪圖練習
SolidWorks作品1
13TH小紅人夜燈設計圖
SolidWorks作品2
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.