2017 WBC世界棒球經典賽 中華隊官方網站

By黃立宏
營運總監 @ 香港商智遊在線股份有限公司台灣分公司
1.專案計畫組織成員與數位預算編列 2.報名系統的測試與報名系統的機制公布 3.各項周邊訊息的公布 4.當日賽事的線上平台直播串流 5.各項營運數據分析與廣告投放推廣 6.網站機器與網址建構
黃立宏
Published: April 26, 2021
+CSS
+HTML
+photoshop
+Web Marketing
+website planning
+web design
More from 黃立宏
2017 新北市萬金石國際馬拉松 官方網站
KKPLAY_千奇百怪大冒險APP
GAME遊戲專案_官人!後宮這樣玩APP
YUKUYUKU 台灣Yuku旅遊生活網_JP
遊戲專案_IGS三國戰紀Web
2017 中華職棒明星賽 官方網站
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.