A day in Taipei

By林冠綸
櫃台人員 @ 銘傳大學基河校區行政處
將各種景點、文化、樣貌濃縮成台北市的一天 https://www.youtube.com/watch?v=3HFCTfH6G0Q
林冠綸
Published: November 09, 2019
Final cut pro X
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.