A4 旅遊傳單 (純練習 不做商業用)

By石立絜
平面設計師
照片是自己去玩時所拍攝的,文字則是借用旅行社的文案.
石立絜
Published: November 14, 2019
indesign
photoshop
More from 石立絜
A4 旅遊傳單 (純練習 不做商業用)
A4 旅遊傳單 (純練習 不做商業用)
技聯會邀請卡 PPT
技聯會邀請卡PPT
技聯會邀請卡 PPT
技聯會邀請卡 PPT
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.