ABSOLUT

ByKris Chen
行銷副理 @ 依德科技股份有限公司
限量瓶網路活動 FB大頭貼、封面照濾鏡效果 活動企劃
Kris Chen
Published: December 03, 2019
客製化
FB活動
RWD
活動企劃
專案管理
More from Kris Chen
台新 Richart 資訊展互動遊戲
Coca Cola
SYM-DJ GAME
M17 ENTERTAINMENT
高纖輕飲蔬果汁-TVC 電視廣告
Nespresso-廣告影片
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.