2019Adobe Max Japan橫濱

By莊琦閔
行銷企劃平面設計
2019亞洲最大Adobe設計朝聖 📷 Adobe Max Japan在橫濱,迎接的2020設計軟體新知 與設計技術交流,這幾天認識了許多新朋友👍 #Adobe #Adobemax #Adobemaxjapan https://www.facebook.com/profile.php?id=100000243588797
莊琦閔
Published: December 04, 2019
adobe xd
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
More from 莊琦閔
2021年光泉Hi Café療癒心情咖啡杯繪畫比賽
2021年攻城獅吉祥物徵件大賽-瑞迪Ready
初賽入圍-「瓩設計獎kW Design Award 一第21屆創意競賽」平面海報設計組,初賽入圍
UI APP設計-秀早餐SHOW BREAKFAST
Inventec  x  AMD EPYC  Solution Landing Page
首選獎2019年02月-電子菸視覺包裝設計徵稿比賽
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.