aliver 大募集

ByKris Chen
行銷副理 @ 依德科技股份有限公司
FB 擴散行銷活動 明信片互動開發 RWD 響應式設計
Kris Chen
Published: December 03, 2019
FB擴散行銷
明信片互動
RWD
客製化
活動發想
專案管理
More from Kris Chen
台新 Richart 資訊展互動遊戲
Coca Cola
SYM-DJ GAME
M17 ENTERTAINMENT
高纖輕飲蔬果汁-TVC 電視廣告
Nespresso-廣告影片
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.