Amingo 的設計法

ByAmingo Huang
平面設計師│攝影師│講師│工程師│社群小編│部落客
https://amingodesign.wordpress.com/ 設計相關與跨領域的部落格,這裡的文章只是個人經驗,不代表各個廠家的標準流程
Published: August 09, 2021
社群
小編
企劃
裝潢
印刷
大圖輸出
電腦繪圖
美編
專櫃
店頭
設計經驗
Amingo
平面設計
More from Amingo Huang
Dan Cup 2020
商標與名片設計
Behance 作品集
商標 LOGO 設計
八耐舜子塗鴉展
野村食品
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.