App截圖

By葉宗沛
Front-end developer
多個儀錶板切換顯示不同視覺化資料即時監控現場狀況
葉宗沛
Published: December 27, 2020
Leaflet
VueX
vue
More from 葉宗沛
單字查詢
前端登入設計
登入頁面-2
Dashboard
Dashboard
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.