app uiux

By陳冠樺
用戶介面、圖形用戶介面設計師
「PaXgo」 uiux design .
陳冠樺
Published: December 03, 2019
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.