Zdravi stilovi života :)

ByJelica Mijanović
Nastavnik Zdravstvene nege
„Kritična masa“ - poslednjeg petka u mesecu, biciklisti grada Novog Sada, na ovaj način pokušavaju da zajedno ukažu na svoje prisustvo u saobraćaju, da predstave bicikl kao prevozno sredstvo pogodno za vožnju gradom, pogotovo zbog sve većih gužvi na ulicama
Published: November 29, 2020
More from Jelica Mijanović
Edukacija
Slobodno vreme
Kuvajmo zdravo
ZUOV 2017. Radna grupa
Saradnja sa školom "Milan Petrović"
Vannastavne aktivnosti
chat placeholder

Build Your Professional Network

Click icon on the company page or under talent search engine to start the conversation.