Brand CIS design-Open Green!

By陳璽君
UI.UXDesigner/Visual Designer
OPEN GREEN ! 打開綠生活計畫的核心概念為「空間」、「綠化」與「交流」。 識別標誌以葉子為主體傳達最主要的綠化概念,並透過葉脈生長出三種不同意涵的色塊。 LOGO設計/名片設計/應用設計 作品連結: https://hsichundesign.wixsite.com/hsichundesign/open-green-1
陳璽君
Published: February 11, 2020
photoshop
illustrator
More from 陳璽君
線上保戶專區|年終感恩雞活動(2020)
報聘e起來
個人網站設計
App UI/UX Redesign
Graphics Design-海報.banner設計
Motion graphics design-弦琴藝致音樂藝文工作室
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.