Bringlet Pay App

ByQueena Lin
自由業
把錢包裡的東西,都放進手機裡,快速支付、快速交易,還可以金錢管理規劃。
Queena Lin
Published: August 18, 2021
Tools
sketchsketch
flinto
More from Queena Lin
my portfolio
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.