Business Card Design

ByWu Hsin Yun
平面設計師
〈戴帽子的西裝先生〉正面運用線條拼湊一個年輕且紳士的戴帽子男士,背面運用線與面構成一套吸引目光的西裝,藉此讓人眼光注目在此名片設計上。
Published: December 04, 2019
Photoshop
Illustrator
Black and White
Business Card Design
More from Wu Hsin Yun
Bauhaus Design
參與 2018 台北設計獎·視覺傳達設計類
入圍 2016 亞洲區插畫年鑑計畫
Illustration
參與2018年Y-Milk未來牛奶平台包裝設計大賽
入圍 2017 第四屆上海·亞洲平面海報設計雙年展
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.