butybox美編作品集

By張庭瑋
資深行銷專員
產品棚拍、Banner設計、小卡設計、開箱影片拍攝剪輯、網頁排版
張庭瑋
Published: September 13, 2021
Tools
facebookfacebook
html5html5
photoshopphotoshop
illustratorillustrator
剪輯
影片
設計
美編
More from 張庭瑋
3折DM設計
3折DM設計
畢製活動Menu設計
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.