Наставни материјал

ByНаташа
професор математике
Наставни материјал који сам користила на часу, при настави на даљину. Пошто је наставна јединица веома захтевна, јер тражи геометријски приказ тригонометријских функција, морала сам да цртам тригонометријски круг, да сликам материјал и да слику пренесем на платформу office365.
Published: April 05, 2020
chat placeholder

Build Your Professional Network

Click icon on the company page or under talent search engine to start the conversation.