CG繪畫 純愛手札2 二創插圖

By郭書宏
資深專員 @ 湛天創新股份有限公司
為了自己的音樂COVER作品的影像所繪製的人物立繪 作品連結:https://www.youtube.com/watch?v=jIx1uEnHKFI&
郭書宏
Published: August 10, 2020
ClipStudio
photoshop
More from 郭書宏
CG繪畫 音樂教學書封面投稿
CG插畫 BM Sakura
CG繪畫 純愛手札2 二創插圖
CG繪畫 純愛手札2 二創插圖
CG繪畫 洛克人
CG繪畫 純愛手札2 二創插圖
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.