CIS整合設計

By洪彥竹
Design
雲設計為雲林科技大學雲端設計工作訪之延伸作品
洪彥竹
Published: February 07, 2020
photoshop
illustrator
More from 洪彥竹
機械設計製圖
簡易木工配線及簡易程式撰寫
手機APP UI設計
國立台灣水資源環境教育中心
平面設計
素描
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.